Контакт

Српско привредно друштво Фондација „Привредник“

Булевар Михајла Пупина 6
21000   Нови Сад

Слађана Иванежа, дипл.ек. спрат 5, 513, 021/6614-557
fondacija1993@gmail.com

Нена Мрђеновић, дипл. психолог, спрат 7, 701, 021/6615-580
fond1897.1993@gmail.com