Контакт

Српско привредно друштво Фондација „Привредник“

Булевар Михајла Пупина 6
21000   Нови Сад

Слађана Иванежа, дипл.ек. спрат 5, 513, 021/6614-557
Нена Мрђеновић, дипл. психолог, спрат 7, 701, 021/6615-580

Електронска пошта:  fond1897-1993@neobee.net