Контакт

Српско привредно друштво Фондација „Привредник“

Златне греде 7
21000   Нови Сад

Контакт телефон: 021 6615580

Електронска пошта:  fond1897-1993@neobee.net