Расписан конкурс за 2018/2019. годину

Право учешћа имају ученици чија просечна оцена није испод 4,80 и студенти чија просечна оцена није испод 9,00 у последње две године школовања (за сваку годину посебан просек), као и ученици и студенти који су до сада освајали прва места на републичким и једно од прва три места на интернационалним такмичењима.
Конкурс је отворен од 15. маја до 28. јуна 2018. године.

Текст конкурса као и потребна документација се могу преузети са наредних веза:

Конкурс

Неопходна документација