Расписан конкурс за 2017/2018. годину

Право учешћа имају ученици чија је просечна оцена најмање 4,80 и студенти чија је просечна оцена најмање 9,00 као и ученици и студенти који су до сада освојили награде на савезним и интернационалним такмичењима.
Конкурс је отворен од 08. маја до 28. јуна 2017. године.

Текст конкурса као и потребна документација се могу преузети са наредних веза:

Конкурс

Неопходна документација